Het belang van een wilsbeschikking

Een onvermijdelijk moment in een mensenleven is het moment van overlijden. Veel mensen hechten er waarde aan om hun uitvaart te laten aansluiten bij de manier waarop zij geleefd hebben. Om deze aansluiting te realiseren is een wilsbeschikking een medium, wat er voor kan zorgen dat uw wensen inzake de uitvaart opgevolgd worden door de nabestaanden. Ook neemt u hen veel zorgen uit handen in een vaak emotionele periode. In een kort tijdsbestek moet veel geregeld worden door hen en als u hen de handvatten geeft ontlast u hen aanzienlijk.

De door ons aan u ter beschikking gestelde wilsbeschikking is nog geen document wat rechtsgeldigheid heeft. Het is bedoeld als aanwijzingen hoe u uw begrafenis of crematie ingericht wilt hebben. Om het document rechtsgeldig te maken dient u deze met de hand te schrijven, na ondertekening en datering krijgt het formulier de status van Codicil. Ook kunt u uw wensen door een notaris laten samenvatten in het testament.

Het is van groot belang dat alle nabestaanden of betrokkenen weten waar zij uw wilsbeschikking kunnen vinden. Maak hier geen zoekplaatje van, de meest voor de hand liggende plaats is gecombineerd met uw verzekeringspapieren. Ook voor meerdere wilsbeschikkingen kunt u contact met ons opnemen.

Uw wensen op de juiste manier vertaald

In een multiculturele stad als Rotterdam is er sprake van veel verschillende culturen. Wij hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met de gebruiken en gewoonten van deze culturen. We zijn ook gespecialiseerd in het repatriëren van overledenen naar het buitenland. Ons werkterrein strekt zich inmiddels uit tot ver buiten de stadsgrenzen van Rotterdam.

De bijgaande wilsbeschikking kunt u gebruiken om uw uitvaart helemaal volgens uw wensen te laten verlopen. Ook toont u hiermee respect voor uw nabestaanden, door hen zorgen uit handen te nemen in een moeilijke en drukke periode.

Wilt u meer weten over het samenstellen van een wilsbeschikking, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 0180-647928. Stelt u meer prijs op een persoonlijker contact, dan bezoeken wij u graag op locatie om het één en ander door te spreken en u te helpen met het invullen.