Depositofonds voor uw uitvaart

Met het MG Depositofonds kunt u geld sparen voor uw uitvaart. Het bedrag uit het deposito wordt uitbetaald op het moment dat u overlijdt en is uitsluitend bedoeld om de kosten van de uitvaart te dekken.

Iedereen komt, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand, in aanmerking voor acceptatie en het fonds bevindt zich in een aparte stichting. Het MG Depositofonds is vooral een uitkomst als u vanwege uw leeftijd of gezondheid geen reguliere uitvaartverzekering kunt afsluiten. Tussentijdse stortingen zijn altijd toegestaan en jaarlijks wordt de rente bijgeschreven. Het vrijgekomen bedrag kan door de nabestaanden worden aangewend voor de betaling van de begrafenis of crematie.

De eerste storting bedraagt tenminste €1.000,00 in één keer. Na deze eerste inleg kunt u te allen tijde bijstorten. Het minimumbedrag per storting is dan €500,00. Na uw overlijden komt het opgebouwde bedrag, vermeerderd met de opgebouwde rente ter beschikking. Met de beschikbare gelden zijn uw nabestaanden dan volledig vrij om de uitvaart te laten verzorgen. Door onze efficiënte bedrijfsvoering kunnen wij een concurrerend tarief bieden voor het bekostigen van uw uitvaart.

Waarde van het deposito

Het MG Depositofonds is minder geschikt in gevallen waarbij u uw nabestaanden wilt garanderen dat alle kosten van de uitvaart gedekt zijn. De waarde van het deposito loopt namelijk niet automatisch synchroon met de stijgende kosten van een uitvaart.

Bij een storting in het depositofonds bent u geen extra verschuldigde kosten verschuldigd. Een storting in het fonds kan bij leven niet worden opgenomen of afgekocht worden. Het bedrag is alleen bestemd voor het bekostigen van de uitvaart.

Er zijn na het overlijden twee mogelijkheden:

1. De nabestaanden laten de uitvaart door de Stichting MG depositofonds verzorgen.

In dat geval maken wij na het melden van uw overlijden een afspraak met de nabestaanden om de uitvaart in gang te zetten, de kosten van de uitvaart worden direct verrekend met het MG Depositofonds. Wij verzorgen een gespecificeerde nota van de waarde van het fonds en de gemaakte kosten voor de uitvaart. Eventuele baten of bij te betalen kosten worden aangegeven. De eventuele overgebleven gelden maken wij over naar de opdrachtgever van de uitvaart.

2. Als de nabestaanden de uitvaart door een andere uitvaartverzorger laten uitvoeren, dan zijn de volgende documenten nodig:

  • De uitvaartnota
  • De akte van overlijden
  • De akte van cessie

Na ontvangst van de bescheiden worden de gelden overgemaakt, onder aftrek van de administratiekosten.

Mocht u een uitvaartverzekering wensen dan kunnen wij deze ook voor u verzorgen. Voor meer informatie daarover kunt u contact met ons opnemen.