Wat als eerste te doen na overlijden?

Indien het overlijden thuis heeft plaats gevonden is het eerste wat u dient te doen de huisarts of diens vervanger waarschuwen. Pas nadat een arts het overlijden heeft vastgesteld kunnen wij u verder helpen (eerder mogen wij vanuit de wetgeving de overledene niet verzorgen).
Als het overlijden in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis heeft plaats gevonden zal de arts door de verpleging worden gewaarschuwd.
Nadat het overlijden is vastgesteld door de arts kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken voor het verzorgen van de overledene en het bespreken, regelen en begeleiden van de uitvaart.

Welke stukken zijn belangrijk bij aanvang van het regelgesprek van de uitvaart?

  • Bij een overlijden thuis de overlijdensverklaring van de arts, bestaande uit een A en B verklaring
  • Het trouwboekje van de overledene, indien aanwezig
  • Paspoort of identiteitskaart van de overledene, indien aanwezig
  • Burgerservice nummer van de opdrachtgever van de uitvaart, dit is nodig i.v.m. de aangifte van overlijden bij het gemeentehuis
  • Adressenlijst indien de wens bestaat om rouwkaarten te versturen
  • De kleding die de overledene zal dragen
  • De uitvaartverzekeringen

U kunt ook alvast een kijkje nemen in de checklist.