Voor een dierbare vriend die in ons hart voort leeft endie we blijven steunen wij houden van jou als een aller beste vrind
Heel veel liefs groetjes van Ron kortekaas en Laura smallenbroek.